Nyheter och Pressmeddelande från Statens medieråd https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden.145.html Senaste nytt från Statens medieråd sv Statens medieråd SiteVision 4.5.3.2 Fri, 01 Feb 2019 14:42:51 +0100 Verktyg för ett säkrare nät Vill du jobba för att göra nätet till en säkrare och bättre plats? Här kommer tips till dig som vill uppmärksamma årets Safer Internet Day den 5 februari. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/verktygforettsakrarenat.3106.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/verktygforettsakrarenat.3106.html Tue, 11 Dec 2018 09:20:46 +0100 Publicistguiden – en introduktion i journalistikens värld Hur mycket får man egentligen låna av andras texter, bilder och filmer? Hur arbetar en journalist? Nu finns Publicistguiden, ett överskådligt och lätthanterligt verktyg för dig som jobbar med nyheter, medier och journalistik i din undervisning. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/publicistguidenenintroduktionijournalistikensvarld.3063.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/publicistguidenenintroduktionijournalistikensvarld.3063.html Tue, 04 Dec 2018 15:35:03 +0100 Ann Wiklund till Statens medieråds uppdrag om MIK Statens medieråd har på uppdrag av regeringen inlett det långsiktiga arbetet med att formera nationella aktörer kring medie- och informationskunnighet (MIK). Som en del i genomförandet har processledare Ann Wiklund knutits till myndigheten. Ann har bakgrund från kultur och utbildningssektorerna och har tidigare varit engagerad i Digidelnätverket som konsult och rådgivare.   https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/annwiklundtillstatensmedieradsuppdragommik.3018.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/annwiklundtillstatensmedieradsuppdragommik.3018.html Tue, 04 Dec 2018 10:52:00 +0100 Stora variationer i barns och ungas nyhetsanvändning Hur konsumerar barn och unga nyheter i ett digitalt medielandskap? Det har Nordicom och Statens medieråd undersökt i en ny antologi med författare från både Norden och Baltikum. Den visar bland annat att nyhetsorganisationer som vill nå yngre målgrupper måste arbeta i flera olika kanaler för att lyckas. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/storavariationeribarnsochungasnyhetsanvandning.3034.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/storavariationeribarnsochungasnyhetsanvandning.3034.html Mon, 03 Dec 2018 09:49:17 +0100 Nytt material för att stärka ungas kunskaper om upphovsrätt på nätet Idag är vi många som skriver, postar bilder, delar och kommenterar på nätet. För att öka kunskapen om upphovsrätt och förtal har Statens medieråd tagit fram ett nytt lektionsmaterial som bygger på tre dokumentärpoddar – Bungyjump-fallet, Swefilmer-målet och Instagram-målet. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nyttmaterialforattstarkaungaskunskaperomupphovsrattpanatet.3033.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nyttmaterialforattstarkaungaskunskaperomupphovsrattpanatet.3033.html Thu, 29 Nov 2018 12:44:02 +0100 Sverige kan bli bäst i världen Ingen utmaning som mänskligheten ställts inför tidigare har utgjort ett större hot mot framtida generationer än klimatförändringen. 2018 har varit ett år av värmerekord, extrem torka och andra exceptionella fenomen som kan kopplas till klimatförändringen. Det har också varit ett år av uppvaknande, då glädjen över rekordsommaren blandades med ångest över orsakerna, över vår egen del i den katastrofala utvecklingen. Vårt eget ansvar. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/sverigekanblibastivarlden.3032.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/sverigekanblibastivarlden.3032.html Tue, 30 Oct 2018 10:10:19 +0100 Vinnare av Guldäpplet 2018: Innovativa lärare skapar engagerande och motiverande undervisning i samspel med omvärlden Tre lärare och en rektor belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering. Maria Glawe, speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att skapa en engagerande och motiverande undervisning i samspel med omvärlden, viket bidrar till elevernas fördjupade kunskaper. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/vinnareavguldapplet2018innovativalarareskaparengagerandeochmotiverandeundervisningisamspelmedomvarlden.3017.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/vinnareavguldapplet2018innovativalarareskaparengagerandeochmotiverandeundervisningisamspelmedomvarlden.3017.html Thu, 25 Oct 2018 16:24:02 +0200 Goda budskap på nätet under No hate-dagen Söndagen den 4 november är det No hate-dagen – en dag för manifestation mot näthat i sociala medier. Alla som vill kan vara med och sprida goda budskap under hashtagen #NoHateSE. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/godabudskappanatetundernohatedagen.3003.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/godabudskappanatetundernohatedagen.3003.html Tue, 16 Oct 2018 16:09:17 +0200 Rektor från Karlstad vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris Juryn för Guldäpplet har utsett Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018. Priset delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/rektorfrankarlstadvinnareavguldapplejurynssarskildapris.3002.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/rektorfrankarlstadvinnareavguldapplejurynssarskildapris.3002.html Mon, 01 Oct 2018 14:58:04 +0200 Tre speciallärare finalister till lärarpriset Guldäpplet Drygt hundra engagerade och kompetenta lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2018. Här är årets finalister! https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/trespeciallararefinalistertilllararprisetguldapplet.2944.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/trespeciallararefinalistertilllararprisetguldapplet.2944.html Mon, 24 Sep 2018 08:55:23 +0200 Statens medieråd satsar på sociala medier på föräldriska Hur talar man om sociala medier med barn och unga som ofta har bättre kunskaper än föräldrarna? Statens medieråd lanserar nu ett antal snabbguider riktade till vuxna för att kunna undvika en cringe stämning vid middagsbordet. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradsatsarpasocialamedierpaforaldriska.2938.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradsatsarpasocialamedierpaforaldriska.2938.html Wed, 19 Sep 2018 14:14:16 +0200 Höjdpunkter på årets bokmässa Hur försvarar kunskapsinstitutioner demokrati och öppenhet i vardagen? Är sociala medier ett hot mot den seriösa journalistiken eller ett nyttigt komplement? Varmt välkommen att lyssna när representanter för Statens medieråd diskuterar och samtalar på årets bokmässa. Här hittar du oss under veckan: https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/hojdpunkterpaaretsbokmassa.2957.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/hojdpunkterpaaretsbokmassa.2957.html Wed, 12 Sep 2018 11:07:09 +0200 Statens medieråd ska utveckla former för förstärkt samverkan av insatser för medie-och informationskunnighet, MIK Den 30 augusti fick Statens medieråd i uppdrag av regeringen att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för MIK. I uppdraget ingår att utveckla former för samarbete mellan statliga myndigheter som arbetar med frågor relaterade till MIK, liksom att utveckla former för en aktiv dialog mellan offentliga och privata aktörer som arbetar med MIK på nationell, regional och lokal nivå. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradskautvecklaformerforforstarktsamverkanavinsatserformedieochinformationskunnighetmik.2956.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradskautvecklaformerforforstarktsamverkanavinsatserformedieochinformationskunnighetmik.2956.html Mon, 16 Jul 2018 11:45:08 +0200 Lär dig avslöja propaganda i ny vandringsutställning Under ett år visas utställningen Det resande demokratilabbet på ett trettiotal folkbibliotek runt om i landet. Genom workshops möts bibliotekarier, skolklasser och lärare i ett alternativt klassrum. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/lardigavslojapropagandainyvandringsutstallning.2926.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/lardigavslojapropagandainyvandringsutstallning.2926.html Thu, 28 Jun 2018 14:59:08 +0200 Anette Novak ny direktör och chef för Statens medieråd Regeringen har i dag utsett Anette Novak till ny direktör och chef för Statens medieråd. Hon tillträder tjänsten den 4 oktober 2018. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/anettenovaknydirektorochchefforstatensmedierad.2913.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/anettenovaknydirektorochchefforstatensmedierad.2913.html Mon, 25 Jun 2018 00:40:30 +0200 Statens medieråd i Almedalen 2018 Institutioners arbete för demokrati och öppenhet i vardagen, filmens möjligheter och samtal om hur vi kan stärka barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – här hittar du samlad information om alla seminarier Statens medieråd arrangerar eller medverkar i under årets Almedalsvecka. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradialmedalen2018.2885.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradialmedalen2018.2885.html Tue, 12 Jun 2018 09:39:33 +0200 Störst ökning av anmälningar gällande sexism I en ny undersökning rörande anmälningar av hat och hot på sociala medietjänster har Statens medieråd genomfört två statistiska datainsamlingar bland unga. — Anmälningar som gäller sexism eller sexuella trakasserier är den kategori som ökat mest. Men fler studier behövs, säger Ulf Dalquist, chef för forskning och omvärldsanalys vid Statens medieråd. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/storstokningavanmalningargallandesexism.2882.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/storstokningavanmalningargallandesexism.2882.html Thu, 24 May 2018 14:34:23 +0200 Nominera din kandidat till Guldäpplet 2018 Nu är det dags att nominera duktiga lärare och förskollärare som med digitala verktyg och medier inspirerar sina elever att nå kunskapsmål och utvecklas. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nomineradinkandidattillguldapplet2018.2879.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nomineradinkandidattillguldapplet2018.2879.html Thu, 03 May 2018 16:08:36 +0200 Stärk dina elevers källkritiska förmåga inför valet 2018 Barn och unga ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och bli stärkta i sin källkritiska förmåga. Därför har Statens medieråd inför höstens val sammanställt material till dig som arbetar med elever i skolmiljö. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/starkdinaeleverskallkritiskaformagainforvalet2018.2786.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/starkdinaeleverskallkritiskaformagainforvalet2018.2786.html Thu, 26 Apr 2018 13:43:31 +0200 Ungas medievanor I slutet av 2017 genomförde PRV och Statens Medieråd en Sifo-undersökning om ungas medievanor riktad till målgruppen 12–16 år. Vi ville veta mer om hur ungdomar ser på streaming och illegal nedladdning och hur pass vanligt det är. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/ungasmedievanor.2781.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/ungasmedievanor.2781.html Tue, 13 Mar 2018 11:36:16 +0100 Statens medieråd storsatsar på material om konspirationsteorier I en satsning på ämnet konspirationsteorier relanserar Statens medieråd två poddar under Källkritikens dag den 13 mars. Till satsningen hör även att ta fram ett metodmaterial med fokus på modern mytbildning.  https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradstorsatsarpamaterialomkonspirationsteorier.2732.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradstorsatsarpamaterialomkonspirationsteorier.2732.html Fri, 09 Mar 2018 16:12:59 +0100 Statens medieråd en av Sveriges bästa sajter för familjer När IDG presenterade sin lista över Sveriges bästa sajter så placerade sig Statens medieråd på topplistan som Sveriges fjärde bästa sajt i kategorin familj. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradenavsverigesbastasajterforfamiljer.2751.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradenavsverigesbastasajterforfamiljer.2751.html Thu, 08 Mar 2018 14:05:44 +0100 Ägg i skägget Nej, nu handlar det inte om stundande påskhelg. Nu handlar det om jämställhet inom mediesektorn och i samhället i stort. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/aggiskagget.2731.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/aggiskagget.2731.html Tue, 06 Feb 2018 10:27:42 +0100 Arbeta för ett säkrare internet Den 6 februari infaller årets Safer Internet Day, en dag som instiftats av EU för att främja ett säkrare internet, speciellt för unga. Syftet är att öka kunskapen om barns och ungas närvaro på nätet. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/arbetaforettsakrareinternet.2701.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/arbetaforettsakrareinternet.2701.html Wed, 31 Jan 2018 10:40:33 +0100 Barn med funktionsnedsättning mer utsatta på nätet Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar spenderar mer tid på nätet än unga utan diagnoser. De utsätts också oftare för mobbning, hot och sexuella inviter på nätet. För att hjälpa dem att utnyttja nätets alla möjligheter och rusta dem med försiktighetsåtgärder har riksförbundet Attention i samverkan med Statens medieråd tagit fram ett nytt webbverktyg: Koll på nätet. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/barnmedfunktionsnedsattningmerutsattapanatet.2569.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/barnmedfunktionsnedsattningmerutsattapanatet.2569.html Wed, 13 Dec 2017 14:55:10 +0100 Miljödiplomerad myndighet med fokus på social hållbarhet Inom svensk förvaltning ställs det många krav. Krav av olika slag. Enligt Myndighetsförordningens tredje paragraf framgår det till exempel att myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt, redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt, samt hushåller väl med statens medel. Vi ska överhuvudtaget hushålla med samhällets resurser. Vi ska i enlighet med Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter också integrera miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/miljodiplomeradmyndighetmedfokuspasocialhallbarhet.2597.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/miljodiplomeradmyndighetmedfokuspasocialhallbarhet.2597.html Mon, 11 Dec 2017 21:29:14 +0100 ”En bild säger mer än tusen ord”- nytt verktyg hjälper unga att avslöja könsnormer i bildspråket Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Nu presenterar Statens medieråd ett nytt omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/enbildsagermerantusenordnyttverktyghjalperungaattavslojakonsnormeribildspraket.2614.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/enbildsagermerantusenordnyttverktyghjalperungaattavslojakonsnormeribildspraket.2614.html Mon, 04 Dec 2017 17:01:49 +0100 Ny lärarhandledning till serieboken Ordet är fritt Nu finns en lärarhandledning till serieboken Ordet är fritt som lanserades tidigare i år. I boken delar några av Sveriges mest kända serietecknare och författare med sig av sina berättelser om näthat - och sina strategier att hantera det. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nylararhandledningtillseriebokenordetarfritt.2596.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nylararhandledningtillseriebokenordetarfritt.2596.html Fri, 01 Dec 2017 10:50:51 +0100 Smarta mobiler behåller sin statusroll Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier. I Statens medieråds rapport Ungar & medier: demografi från 2015 visade resultaten att tillgång till medieteknik i hemmet hade en tydlig koppling till familjens inkomst. Detta bekräftas nu även i 2017 års undersökning. Exempelvis använder barn till föräldrar med både låg utbildning och låg inkomst internet allra minst medan barn till föräldrar med låg utbildning och hög inkomst använder internet allra mest.  https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/smartamobilerbehallersinstatusroll.2540.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/smartamobilerbehallersinstatusroll.2540.html Wed, 01 Nov 2017 16:23:59 +0100 Årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet Fyra lärare och en forskare belönas för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/aretsvinnareavlararprisetguldapplet.2551.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/aretsvinnareavlararprisetguldapplet.2551.html Fri, 27 Oct 2017 15:01:19 +0200 No hate-dagen – sprid goda budskap på nätet Lördagen den 4 november är det No hate-dagen – en dag för manifestation mot näthat i sociala medier. Alla kan vara med och sprida goda budskap under hashtagen #NoHateSE. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nohatedagenspridgodabudskappanatet.2536.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nohatedagenspridgodabudskappanatet.2536.html Fri, 13 Oct 2017 11:51:27 +0200 Heath får Guldäpplejuryns särskilda pris 2017 Juryn för lärarpriset Guldäpplet har utsett Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/heathfarguldapplejurynssarskildapris2017.2523.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/heathfarguldapplejurynssarskildapris2017.2523.html Thu, 05 Oct 2017 13:43:11 +0200 Årets finalister utsedda till lärarpriset Guldäpplet Drygt hundra engagerade och kompetenta lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2017. Bland dessa har juryn nu utsett årets finalister. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/aretsfinalisterutseddatilllararprisetguldapplet.2521.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/aretsfinalisterutseddatilllararprisetguldapplet.2521.html Tue, 26 Sep 2017 16:37:41 +0200 Källkritik, dold reklam och visuellt småprat – Statens medieråd på bokmässan Källkritik för att genomskåda vinklade budskap, dold reklam riktad till barn och bilder som maktmedel är några av de teman representanter för Statens medieråd kommer att vara med och diskutera under årets bokmässa. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/kallkritikdoldreklamochvisuelltsmapratstatensmedieradpabokmassan.2506.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/kallkritikdoldreklamochvisuelltsmapratstatensmedieradpabokmassan.2506.html Mon, 25 Sep 2017 10:41:38 +0200 Syftet med dagens reklam är att uppfattas som allt annat… än just reklam! För första gången finns nu en bok som diskuterar dold reklam riktad mot barn utifrån olika perspektiv: forskarens, journalistens, branschens och inte minst barnens. I den nya antologin Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam ger elva artikelförfattare sin syn på dold reklam. Boken är ett samarbete mellan Nordicom och Statens medieråd. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/syftetmeddagensreklamarattuppfattassomalltannatanjustreklam.2494.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/syftetmeddagensreklamarattuppfattassomalltannatanjustreklam.2494.html Tue, 22 Aug 2017 09:19:42 +0200 Ny seriebok skildrar näthat och sexism Den 22 augusti lanserar Statens medieråd och Kartago ett nytt sätt att berätta om flickors och kvinnors utsatthet på nätet i form av en seriebok. Några av Sveriges mest kända serietecknare och författare delar med sig av sina berättelser om näthat – och sina strategier för att hantera det. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nyseriebokskildrarnathatochsexism.2431.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nyseriebokskildrarnathatochsexism.2431.html Mon, 21 Aug 2017 11:10:40 +0200 Efterlysning: Aktiviteter för ökad medie- och informationskunnighet Statens medieråd fick den 29 juni i uppdrag av regeringen att tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv göra en kartläggning av större planerade och pågående insatser avseende medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/efterlysningaktiviteterforokadmedieochinformationskunnighet.2417.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/efterlysningaktiviteterforokadmedieochinformationskunnighet.2417.html Mon, 26 Jun 2017 15:07:18 +0200 Falska nyheter, upphovsrätt och näthat - Statens medieråd i Almedalen Den digitala världens påverkan på vår empatiska förmåga, upphovsrätt och nyhetsrapportering, film som vapen, skolans ansvar vid kränkningar på nätet samt demokrati och extremism är några av de teman representanter för Statens medieråd kommer att vara med och diskutera under årets politikervecka i Almedalen. Här hittar du samlad information om alla seminarier Statens medieråd arrangerar eller medverkar i under årets almedalsvecka. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/falskanyheterupphovsrattochnathatstatensmedieradialmedalen.2371.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/falskanyheterupphovsrattochnathatstatensmedieradialmedalen.2371.html Tue, 23 May 2017 09:15:49 +0200 Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare Tiden som ägnas åt medieanvändning har ökat kraftigt bland barn och ungdomar det senaste decenniet. Det framgår av Statens medieråds undersökning Ungar & medier som kartlagt barns och ungas medieanvändning vartannat år sedan 2005. Årets undersökning visar bland annat att en fjärdedel av alla 4-åringar använder internet dagligen. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/ungarmediergardagenshogkonsumenterardagensgenomsnittsanvandare.2357.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/ungarmediergardagenshogkonsumenterardagensgenomsnittsanvandare.2357.html Thu, 04 May 2017 09:32:29 +0200 Lär dig tolka lagen med ny juridikserie Hur kan vuxenvärlden hjälpa barn och unga som råkar illa ut på nätet? Nu släpper Statens medieråd en juridikserie för pedagoger och andra vuxna med syfte att reda ut var gränsen går mellan lagligt och olagligt i vår digitala vardag. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/lardigtolkalagenmednyjuridikserie.2296.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/lardigtolkalagenmednyjuridikserie.2296.html Thu, 27 Apr 2017 14:05:53 +0200 Nominera till lärarpriset Guldäpplet 2017 Finns det en lärare som har gjort framstående insatser för att utveckla elevernas lärande med stöd av IT på din skola? Någon som dessutom har uppmuntrat kollegor i den egna skolan och kommunen? Nominera henne eller honom till lärarstipendiet Guldäpplet, senast 1 juni. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nomineratilllararprisetguldapplet2017.2281.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nomineratilllararprisetguldapplet2017.2281.html Wed, 05 Apr 2017 15:01:10 +0200 Syna nätet med hjälp av ny guide Ser du bara strandbilder i dina annonsrutor? Lär dig hur ditt beteende på nätet avgör vilken information du får ta del av. Nu släpper Statens medieråd en ny gratis guide om algoritmer i samarbete med Viralgranskaren och IIS, Internetstiftelsen i Sverige. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/synanatetmedhjalpavnyguide.2192.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/synanatetmedhjalpavnyguide.2192.html Wed, 01 Mar 2017 16:14:00 +0100 Lagändring: Nu får barn som fyllt 11 år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en vuxen Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.  https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/lagandringnufarbarnsomfyllt11arsefilmmed15arsgranspabioisallskapmedenvuxen.2177.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/lagandringnufarbarnsomfyllt11arsefilmmed15arsgranspabioisallskapmedenvuxen.2177.html Fri, 24 Feb 2017 11:11:35 +0100 Frukostseminarium om Ungar & mediers första resultat Välkommen till frukostseminariet "Från papper till pixlar – Mediala generationsklyftor" i Stockholm onsdag 8 mars. Nordicom, Statens medieråd, Kantar Sifo och TS presenterar ny statistik om medieanvändning. Du får bland annat ta del av de första resultaten om barns och ungas medievanor i rapporten Ungar & medier. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/frukostseminariumomungarmediersforstaresultat.2148.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/frukostseminariumomungarmediersforstaresultat.2148.html Thu, 09 Feb 2017 07:30:00 +0100 Vad är sant på nätet? MIK för mig - nytt digitalt material om källkritik Medie- och informationskunnighet (MIK) blir allt viktigare i dagens medielandskap. Därför har Statens medieråd tagit fram ett digitalt verktyg fyllt med diskussionsfrågor, övningar och färdiga lektionspaket om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/vadarsantpanatetmikformignyttdigitaltmaterialomkallkritik.2105.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/vadarsantpanatetmikformignyttdigitaltmaterialomkallkritik.2105.html Fri, 03 Feb 2017 15:22:47 +0100 Ny lag: Från 1 mars kan 11-åringar se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en vuxen Från och med 1 mars 2017 så kommer den så kallade ledsagarregeln även att omfatta filmer med 15-årsgräns. Detta innebär att barn mellan 11 år och 14 år får se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Tidigare har ledsagarregeln bara gällt för åldersgränserna från 7 år och från 11 år, men från 1 mars kommer alltså alla åldersgränser att omfattas. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nylagfran1marskan11aringarsefilmmed15arsgranspabioisallskapmedenvuxen.2118.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nylagfran1marskan11aringarsefilmmed15arsgranspabioisallskapmedenvuxen.2118.html Wed, 25 Jan 2017 10:13:07 +0100 Vad gör näthat med flickors yrkesval – och demokratin? Om kvinnor drabbas hårdare av näthat än män – vad gör det med flickors vilja att uttrycka sig offentligt? Hur påverkar det deras yrkesval? Och vad händer med demokratin? Detta diskuterar Alexandra Pascalidou, journalist och författare, och Ida Östensson, Make Equal och FATTA-rörelsen, i ett nytt avsnitt av No hate-podden. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/vadgornathatmedflickorsyrkesvalochdemokratin.2086.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/vadgornathatmedflickorsyrkesvalochdemokratin.2086.html Tue, 17 Jan 2017 06:00:00 +0100 Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda Falska nyheter, vinklade budskap och propaganda blir allt vanligare. Ofta byggs trovärdigheten upp med hjälp av bild och film. Nu har Statens medieråd tagit fram ett skolmaterial som ska stärka barns och ungas ”visuella läskunnighet”, värna demokratin och bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Materialet riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nyttskolmaterialomfalskanyheterochpropaganda.2052.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nyttskolmaterialomfalskanyheterochpropaganda.2052.html Tue, 23 Feb 2016 11:37:09 +0100 Direktör Ewa Thorslund: Med avstamp i 2015 inför 2016 Efter skolattacken i Trollhättan hösten 2015 talades det om att ”nätet kokar av rasism och främlingsfientlighet” – att gärningsmannen vid dådet följt flera fascistiska och rasistiska bloggar och upprop. För, det flödar av åsikter och fakta på nätet. Och, fakta som begrepp kan verkligen urholkas rejält. Bara för att många delar och sprider ett budskap så betyder det inte att det är riktigt och sant. Det är lätt att tycka och känna saker, men åsikter och fakta är som bekant inte samma sak.   https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/direktorewathorslundmedavstampi2015infor2016.1126.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/direktorewathorslundmedavstampi2015infor2016.1126.html Tue, 26 Jan 2016 08:10:00 +0100 Statens medieråd kartlägger familjekonflikter om medier Konflikter om barns medieanvändning är närmast självklara inslag i vardagen för barnfamiljer i dag. Konflikterna handlar oftast om den tid barnen ägnar åt medier och mindre om mediernas innehåll. https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradkartlaggerfamiljekonflikterommedier.1099.html https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/statensmedieradkartlaggerfamiljekonflikterommedier.1099.html